Καθαρισμός Κουφωμάτων Αλουμινίου

Η βασικότερη αρχή της σωστής συντήρησης των κουφωμάτων σας είναι ο σωστός & τακτικός καθαρισμός τους.

1. Πλαίσιο αλουμινίου

Καθαρίζετε τη βρωμιά και τις μουντζούρες με μαλακό πανί και ουδέτερα υγρά καθαριστικά μέσα και έξω. Αυτό σημαίνει ότι σαπούνια με λειαντικά ή όξινα και σκληρά καθαριστικά ενδέχεται να προκαλέσουν μόνιμη ζημιά στο αλουμίνιο. Πριν την επαφή του καθαριστικού με μεγάλη επιφάνεια αλουμινίου, σωστό θα ήταν να κάνετε μία δοκιμή σε πολύ μικρή επιφάνεια. Υπολείμματα σιλικόνης που τυχόν έχουν παραμείνει σε κάποια σημεία του αλουμινίου, μπορείτε να τα απομακρύνετε με βαμβάκι και μπλε οινόπνευμα.

Επίσης, δεν τρίβουμε ποτέ το πλαίσιο του αλουμινίου με βούρτσες ή άλλα υλικά που χαράζουν.

2. Υαλοπίνακας

Το συχνό καθάρισμα των γυάλινων επιφανειών των κουφωμάτων αλουμινίου σας είναι πολύ σημαντικό για να διασφαλίσετε τη διαφάνεια και την ενεργειακή απόδοση των τζαμιών σας. Η καλύτερη πρακτική είναι να καθαρίζετε τα γυαλιά σας με ένα μίγμα απαλού σαπουνιού πιάτων και νερού. Όταν τελειώσετε, ρίχνετε καθαρό νερό και σκουπίζετε την επιφάνεια με απαλό πανί καθαρισμού.

Να μην χρησιμοποιείτε ποτέ καυστικά – χημικά καθαριστικά, καθαριστικά με συστατικά πετρελαίου ή εργαλεία, που μπορεί να τραυματίζουν το γυαλί και μην ρίχνετε ποτέ νερό με μάνικα υψηλής πίεσης.

3. Σήτα

Όταν θέλετε να καθαρίσετε τις σήτες σας, χρησιμοποιείστε για το μέρος του πανιού της σήτας μόνο απαλό σαπούνι, νερό και μαλακό πανί καθαρισμού, χωρίς κοφτερά μέρη που θα μπορούσαν να σκίσουν το πανί.

4. Εξωτερικά μέρη (κλειδαριές – μεντεσέδες – πόμολα – λαβές)

Σε παράκτιες ή βιομηχανικές περιοχές συνιστάται δύο ή και περισσότερες φορές τον χρόνο να επιθεωρείτε και να καθαρίζετε τα εξωτερικά μέρη πορτών παραθύρων αλουμινίου (κλειδαριές – μεντεσέδες – λαβές,) έτσι ώστε να απομακρύνετε τα υπολείμματα υλικών, που προκαλούν οξείδωση και μπορεί να βλάψουν τη μακρόχρονη σωστή λειτουργία των κουφωμάτων σας. Προτείνεται καθαρισμός με απαλό σαπούνι καθαρισμού και απαλό πανί, αποκλείονται όξινα ή σκληρά καθαριστικά.