2013

2013: Η εταιρεία αρχίζει να δραστηριοποιείται στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας έργα, τα οποία ολοένα και αυξάνονται κάθε χρόνο.