2008

2008: Τον Μάρτιο ξεκινάει η ανέγερση υπερσύγχρονου εργοστασίου συνολικής επιφάνειας 1.500m².