2007

2007: Κορυφώνεται η παραγωγική διαδικασία με την ανάληψη πολλών και σημαντικών δημόσιων & ιδιωτικών έργων, που οδηγούν σε μια σταθερή μακρόχρονη συνεργασία με μεγάλες τεχνικές εταιρείες & σπουδαία αρχιτεκτονικά γραφεία.