2000

2000: Η έδρα του κατασκευαστικού μεταφέρεται στην οδό Αγίων Σαράντα 62 στον Άγιο Δημήτριο.