Ιστορική Αναδρομή

Ίδρυση: Το 1994 ο Γιώργος  Κωνσταντόπουλος ιδρύει την alkon Κωνσταντόπουλος, στον Άγιο Δημήτριο ατομική επιχείρηση με κατασκευές αλουμινίου & σιδήρου.

1994: Το 1994 ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος ιδρύει την ατομική επιχείρηση alkon-ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, η οποία δραστηριοποιείται στις κατασκευές αλουμινίου & σιδήρου και εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο.

2000: Η έδρα του κατασκευαστικού μεταφέρεται στους  Αγ. Σαράντα 62  στον Άγιο Δημήτριο, όπου εκτός από την παραγωγή λειτουργεί στον ίδιο χώρο και  η πρώτη έκθεση showroom. Η εταιρεία αρχίζει να εδραιώνεται στην ελληνική αγορά, αναλαμβάνοντας σημαντικά έργα και σημειώνοντας μεγάλη αύξηση του πελατολογίου της.

2000: Η έδρα του κατασκευαστικού μεταφέρεται στην οδό Αγίων Σαράντα 62 στον Άγιο Δημήτριο.

2003: Η ατομική επιχείρηση μετατρέπεται σε ΕΠΕ, επεκτείνει τις κτιριακές της εγκαταστάσεις σε 1.400m² και ανακαινίζει το showroom. Για την κάλυψη των αναγκών της αυξημένης παραγωγής, προβαίνει σε αγορά νέων μηχανημάτων.

2003: Η ατομική επιχείρηση μετατρέπεται σε ΕΠΕ, επεκτείνει τις κτιριακές της εγκαταστάσεις σε 1.400m² και ανακαινίζει το showroom. Για την κάλυψη των αναγκών της αυξημένης παραγωγής, προβαίνει σε αγορά νέων μηχανημάτων.

2005: Η ανοδική πορεία της εταιρείας και οι αυξημένες ανάγκες, την οδηγούν σε αγορά οικοπέδου στη βιομηχανική ζώνη της Κερατέας με σκοπό την ανέγερση εργοστασίου παραγωγής (ΒΙΟ.ΠΑ. Κερατέας Αττικής). Την ίδια χρονιά η Χριστίνα, κόρη του Γ. Κωνσταντόπουλου, μπαίνει ενεργά στην επιχείρηση.

2005: Η ανοδική πορεία της εταιρείας και οι αυξημένες ανάγκες, την οδηγούν σε αγορά οικοπέδου στη βιομηχανική ζώνη της Κερατέας με σκοπό την ανέγερση εργοστασίου παραγωγής (ΒΙΟ.ΠΑ. Κερατέας Αττικής). Την ίδια χρονιά η Χριστίνα, κόρη του Γ. Κωνσταντόπουλου, μπαίνει ενεργά στην επιχείρηση.

2007: Κορυφώνεται η παραγωγική διαδικασία με την ανάληψη πολλών και σημαντικών δημόσιων & ιδιωτικών έργων, που οδηγούν σε μια σταθερή μακρόχρονη συνεργασία με μεγάλες τεχνικές εταιρείες & σπουδαία αρχιτεκτονικά γραφεία.

2007: Κορυφώνεται η παραγωγική διαδικασία με την ανάληψη πολλών και σημαντικών δημόσιων & ιδιωτικών έργων, που οδηγούν σε μια σταθερή μακρόχρονη συνεργασία με μεγάλες τεχνικές εταιρείες & σπουδαία αρχιτεκτονικά γραφεία.

2008: Τον Μάρτιο ξεκινάει η ανέγερση υπερσύγχρονου εργοστασίου συνολικής επιφάνειας 1.500m².

2008: Τον Μάρτιο ξεκινάει η ανέγερση του εργοστασίου συνολικής επιφάνειας 3.000m².

2010: Ολοκληρώνεται η κατασκευή του νέου εργοστασίου και τον Σεπτέμβριο γίνεται η μετεγκατάσταση της παραγωγής στην Κερατέα, με νέα υπερσύγχρονα μηχανήματα, πρότυπες εγκαταστάσεις & υποδομές. Η εταιρεία έχει πια εδραιωθεί στην ελληνική αγορά και η Κατερίνα, κόρη επίσης του Γ. Κωνσταντόπουλου αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην επιχείρηση.

2010: Ολοκληρώνεται η κατασκευή του νέου εργοστασίου και τον Σεπτέμβριο γίνεται η μετεγκατάσταση της παραγωγής στην Κερατέα, με νέα υπερσύγχρονα μηχανήματα, πρότυπες εγκαταστάσεις & υποδομές. Η εταιρεία έχει πια εδραιωθεί στην ελληνική αγορά και η Κατερίνα, κόρη επίσης του Γ. Κωνσταντόπουλου αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην επιχείρηση.

2012: Νέο branding για την εταιρεία alkon η οποία αποκτά νέα πλήρη εταιρική ταυτότητα, νέο λογότυπο με κυρίαρχο μήνυμα «απόφαση ζωής».

2012: Η εταιρεία αλλάζει branding και ανανεώνει την εταιρική της ταυτότητα με νέο λογότυπο «απόφαση ποιότητας».

2013: Η εταιρεία αρχίζει να δραστηριοποιείται στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας κάποια έργα και συνεχίζει μέχρι σήμερα έντονα τη προσπάθεια για εξαγωγές.

2013: Η εταιρεία αρχίζει να δραστηριοποιείται στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας έργα, τα οποία ολοένα και αυξάνονται κάθε χρόνο.

2014: Ανακαινίζεται το showroom στον Άγιο Δημήτριο. Νέος, μοντέρνος χώρος με μεγάλη γκάμα σύγχρονων κατασκευών & νέα γραφεία διοίκησης.

2014: Ανακαινίζεται το showroom στον Άγιο Δημήτριο. Νέος, μοντέρνος χώρος με μεγάλη γκάμα σύγχρονων κατασκευών & νέα γραφεία διοίκησης.

2016: Δημιουργία νέας, δυναμικής ιστοσελίδας www.alkon.gr

2016: Δημιουργία νέας, δυναμικής ιστοσελίδας www.alkon.gr